Archiv pro měsíc: Únor 2017

VOC

VOC je zkratka pro Vína Originální Certifikace, a jedná se o českou variantu klasifikace vín podle původu – tzv. románský systém (uzákoněný v roce 2009 novou legislativou EU). V sousedním Rakousku používají označení DAC, Italové mají svá DOC a DOCG, „otcovská“ země systému Francie již přes 100 let značí svá vína podle původu symboly AOC (respektive AOP).

Označení́ vín VOC podle původu existuje souběžně s germánským systémem dělení́ vín podle cukernatosti hroznů (viz Kdy je čas na pozdní sběr), nicméně uvádění přívlastku je u VOC vín dobrovolné. Pokračování textu VOC

Etiketa – čtení mezi řádky

Hned na úvod je třeba říci, že následující článek se vztahuje na vína vyrobená v ČR, ne na vína dovezená. Jinými slovy, budeme se bavit o vinařských produktech, na které se vztahuje Zákon č.321/2004 Sb. o vinařství a vinohradnictví.

Na etiketě se objevují údaje povinné a nepovinné. Dnes se budeme zabývat těmi nepovinnými.
Pokračování textu Etiketa – čtení mezi řádky