BIO, ORGANICKÉ nebo BIODYNAMICKÉ….

aneb Jak se v tom vyznat?

Co znamená označení biodynamické na etiketě vína?

Jak se říká: Víno se dělá ve vinici”, tak se na to pojďme podívat.

Velmi rozšířený přístup k pěstování révy je Integrovaná produkce (Lutte raisonée), kde se klade důraz na snížení použití chemikálií a zvýšení biodiverzity ve vinohradu, například osetím bobovitými rostlinami v meziřadí apod., což je cestou k přírodní ochraně vinic. Cílem integrované produkce je zajištění trvale udržitelného rozvoje ekosystémů, ať již přímo či nepřímo integrovaným zemědělstvím ovlivňovaných. (V ČR legislativně ošetřeno směrnicí.)

Dalším a zároveň o stupeň více ekologickým přístupem je Biologická produkce ve vinohradnictví (ekologické či organické zemědělství), která klade důraz na prevenci proti chorobám a škůdcům zvyšováním biodiverzity a vyrovnanosti ekosystémů. Mezi základní prvky biologické produkce patří zákaz syntetických agrochemikálií (hnojiva, herbicidy, fungicidy, apod.), podpora bylinného pokryvu v meziřadí, který přiláká spoustu přírodních predátorů škůdců révy vinné. Dále péče o půdu a pěstování tzv. PIWI odrůd, které mají vyšší odolnost vůči houbovým chorobám. Při následné bioprodukci vína se používají pouze nešlechtěné kvasinky a je povoleno jen omezené množství siřičitanů. Díky ekologickému přístupu ve vinohradu také biovíno neobsahuje chemická rezidua po syntetických aditivech.

V ČR je biologická produkce legislativně ošetřena. Produkce vinaře je kontrolována a v některých zemích vyžaduje i certifikaci. Produkty biologické produkce jsou označeny různými logy, u nás jsou nejběžnější Biozebra a logo EU.

Logo biozebra. Zdroj: eagri.cz
Logo biozebra. Zdroj: eagri.cz
Logo EU. Zdroj: eagri.cz
Logo EU. Zdroj: eagri.cz

Dalším přístupem je biodynamické zemědělství, které je podobné biologickému hospodaření a použití syntetických hnojiv, pesticidů a podobných aditiv je tedy zakázáno. Jedná se o holistický přístup, který uznává a podporuje přírodní cykly a vztahy mezi vším živým (stromy, člověk, zvířata apod.) v našem okolí a věří ve spojitost mezi pozemskými a kosmickými vlivy. Cílem je zdravá půda a vinná réva, která je v harmonii s okolní přírodou a dokáže se ochránit před škůdci a chorobami, pouze s využitím biodynamických preparátů, které se ve formě naplněných kravských rohů ukládají pod zem.

Biodynamické zemědělství vychází z práce Rudolfa Steinera (rakouský filosof a zakladatel antroposofie), na jehož poznatky navázal Erhard Bartsch, zakladatel Demeter, značky pro

Zdroj: demeter.cz
Zdroj: demeter.cz

produkty biodynamického zemědělství. Demeter je nejstarší a nejznámější mezinárodní certifikační autorita pro biodynamické zemědělství. U nás máme zatím jediné Demeter certifikované vinařství, a to Vinné sklepy Kutná Hora z vinařské oblasti Čechy.

Biodynamický preparát v kravském rohu. Zdroj: vinokutnahora.cz
Biodynamický preparát v kravském rohu. Zdroj: vinokutnahora.cz

Obecné metody biodynamického hospodaření na základě planetárního cyklu, zejména slunce a měsíce dále rozpracovala Mariet Thun. Každému dni biodynamického kalendáře je v souladu se čtyřmi základními astrologickými elementy (země, oheň, vzduch a voda) a znamením zvěrokruhu přiřazena určitá kvalita:

  • Listové dny jsou vhodné pro zalévání a nevhodné pro vychutnání vína
  • Kořenové dny jsou vhodné pro prořezávání révy a nejméně vhodné pro vychutnání vína
  • Květové dny jsou vhodné pro vychutnání vín více aromatických
  • Plodové dny jsou vhodné pro sklizeň či vychutnání vína

Výše uvedené způsoby pěstování révy vinné jsou vhodnou alternativou ke konvenčnímu ošetřování vinic, které je založeno na maximalizaci zemědělských výnosů na úkor zachování biodiverzity a kvality půdy pro další hospodaření.

Vinice po chemickém ošetření herbicidy. Zdroj: wineterroirs.com
Vinice po chemickém ošetření herbicidy. Zdroj: wineterroirs.com

Používané prostředky, jako jsou chemická hnojiva, pesticidy, herbicidy, fungicidy atd. mají vysoce negativní vliv na životní prostředí. Rezidua chemikálií se ukládají v půdě a kontaminují spodní vody a spolu s vinnými hrozny se dostávají i do vína. Historicky byl rozvoj konvenčního hospodaření spojen s rozvojem chemického průmyslu.

Ekologické přístupy jsou bezesporu pracovně a časově mnohem náročnější, pomáhají však zachovat zdravou přírodu příštím generacím a na ekologicky obhospodařovaný vinohrad je navíc hezký pohle. Klimatické podmínky některých regionů jsou přímo ideální pro biologické nebo biodynamické zemědělství, jiné regiony musí pro ekologické způsoby hospodaření vynaložit větší úsilí. Některá vinařství využívají postupy plně v souladu s ekologickým nebo biodynamickým přístupem k hospodaření ve vinici bez toho, aby byla držitelem certifikátu.

Jste-li zvědaví, co je dnes za den, může vám pomoci aplikace pro chytré telefony “When Wine” nebo biodynamický kalendář zde.

-dag-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ukažte nám svoji lidskou tvář :) *