Ztraceno v překladu

Při ověřování informací pro budoucí článek jsem narazila na zajímavou věc. Na oficiálním legislativním webu EU v nařízení č.607/2009 si lze přečíst, že jako suché víno lze označit víno

Pokud obsah cukru nepřesahuje:
– 4 gramů na litr, nebo
— 9 gramů na litr, jestliže celková kyselost vyjádřená v gramech kyseliny vinné na jeden litr je nejméně o 2 gramů nižší než obsah zbytkového cukru.

Poněkud jsem se vyděsila, protože již dlouho žiji v představě, že pokud má víno 9g/l cukru a 8g/l kyselin, pořád se jedná o víno suché, ale kdyby mělo kyselin jen 5g/l, již ho deklarujeme jako víno polosuché.

A jak stejné víno označíme, pokud si nařízení EU přečteme v angličtině?

If its sugar content does not exceed:
— 4 grams per litre, or
— 9 grams per litre, provided that the total acidity expressed as grams of tartaric acid per litre is not more than 2 grams below the residual sugar content.

Stejná chyba v překladu je žel i u označení vína polosuchého. Nabízí se otázka, kde ještě udělali „soudruzi z NDR chybu?“


citovaný text najdete na odkazu zde v Příloze XIV